ANBI

Om ons werk te kunnen blijven doen kunt u ElemenTree helpen!

Voor meer informatie mail: info@elementree.nl

ANBI

De stichting ElemenTree is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De volgende gegevens zijn in dit verband relevant. 

  • Statutaire naam: Stichting ElemenTree
  • RSIN nummer:  815927496
  • KvK-nummer: 27282928
  • Contact gegevens: zie contact
  • Doelstelling: Kinderen in stedelijk gebied kansen op natuurbeleving te bieden en de mogelijkheid te bieden om op een veilige, uitdagende en natuurlijke plek buiten te spelen, zie ook doelen
  • Beleidsplan: zie visie, missie en onze doelen en projecten
  • Bestuur: zie Bestuur
  • Financiële verantwoording: zie ons laatste jaarverslag