Over ElemenTree

Stichting ElemenTree stelt zichzelf ten doel om zoveel mogelijk kinderen kansen op natuurbeleving te bieden en daarmee hun natuurbewustzijn te vergroten. Naast het vergroten van het natuurbewustzijn, draagt stichting ElemenTree bij aan het bevorderen van gezondheid en welzijn, het versterken van de sociale cohesie in wijken en aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Doelen

  • Meer groene speelruimte in de stad creëren;
  • Stimuleren van kinderen om buiten te spelen en te bewegen;
  • Mogelijkheid bieden voor veilig spelen in een natuurlijke omgeving;
  • Educatie mogelijk maken op een natuurlijke speelplek in de stad;
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen;
  • De leefbaarheid in de stad te bevorderen en het veiligheidsgevoel te vergroten;
  • Organiseren van een optimale vorm van burgerparticipatie;
  • Het in projecten en publicaties zichtbaar maken van het belang van biodiversiteit.
  • Het initiëren van en bijdragen aan projecten die tot doel hebben de doelgroep jeugd kennis ván en respect voor de natuur bij te brengen;
  • Het initiëren van c.q. bijdragen aan projecten waarmee, met als vehikel ‘groen’, sociale cohesie wordt bevorderd.

Stichting ElemenTree is in 2005 opgericht en stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kinderen in stedelijk gebied kansen op natuurbeleving te bieden en de mogelijkheid te bieden om op een veilige, uitdagende en natuurlijke plek buiten te spelen. Op deze wijze wil stichting ElemenTree onder andere hun natuurbewustzijn vergroten.

Wie een boom plant heeft vertrouwen in de toekomst. Daarom planten wij bomen met kinderen.

Stichting ElemenTree is in 2005 opgericht en stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kinderen in stedelijk gebied kansen op natuurbeleving te bieden en de mogelijkheid te bieden om op een veilige, uitdagende en natuurlijke plek buiten te spelen. Op deze wijze wil stichting ElemenTree onder andere hun natuurbewustzijn vergroten.

Visie

De natuur is van levensbelang voor mensen, zonder natuur en bomen kunnen wij niet op aarde leven. Stichting elemenTree wil mensen, en in het bijzonder kinderen, bewust maken van het belang van bomen en de natuur. Hiermee wordt beoogd om iets blijvends achter te laten voor de volgende generaties.

Missie

De missie van stichting elemenTree is om mensen te inspireren en motiveren om goed voor de aarde en voor de natuur te zorgen. Door kinderen intensief te laten beleven en ze meer te leren over bomen en de natuur, wordt de band tussen mens en natuur versterkt. Zo wordt iets waardevols en blijvends voor de natuur achtergelaten. ‘kinderen zijn de natuurbeschermers van de toekomst’.

Bestuur

Voorzitter: vacature, wordt ingevuld voor 1 juli 2021
Plv. voorzitter: Jolanda Maas
Secretaris-penningmeester: Jan van Velde
Directeur: Foeke Zeilstra

De bestuursleden van de Stichting ElemenTree ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Team

Bij stichting elemenTree werken mensen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, realisme en idealisme. Stichting elemenTree werkt met een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast werkt de stichting samen met verschillende partijen om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Laatste jaarverslag