Bomenkist

Samen met de milieu-educatieve diensten van verschillende gemeenten heeft elemenTree de bomenkist ontwikkeld. De ‘bomenkisten’ zijn bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. Ze bevatten onder andere een electrospel, zoekkaarten en diverse soorten boomschors. Kinderen kunnen er zo mee aan de slag. De begeleiding kan plaatsvinden door leerkrachten. De kisten bevatten een duidelijke handleiding en worden afgeleverd op school.
Bij de ontwikkeling ervan is rekening gehouden met de volle agenda van leerkrachten. Met een minimale inzet van eigen tijd en energie kan op deze manier een leuk, leerzaam en uitgebreid lesonderdeel worden opgezet. Bovendien sluiten de lespakketten aan op de leerdoelen voor het basisonderwijs.