GreenCourts met ondergrondse waterberging

Stichting ElemenTree heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van een uniek concept. De aanleg van schoolpleinen met ondergrondse waterberging.

Met de aanleg van een Greencourt wordt er een groen, natuurlijk, veilig en gezond (semi)openbaar speelplein gerealiseerd. Vernieuwend van dit concept is dat er een oplossing wordt geboden voor ondergrondse waterberging in de vorm van een waterkelder onder een Greencourt. Een Greencourt met waterberging kan op verschillende plaatsen gerealiseerd worden, schoolpleinen zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Waterberging wordt mede door klimaatsverandering steeds urgenter. De realisatie van een ondergrondse waterberging onder een schoolplein levert een uniek verdienmodel op, want waterberging is geld waard.