Het belang van een groen schoolplein

De functie

Een groen schoolplein vervult verschillende functies. In de eerste plaats is het een veilige speelplek voor kinderen. Een groen speelplein heeft daarnaast een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Ouders, omwonenden en jongeren, maar vooral kinderen kunnen er gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Het creëert betrokkenheid bij de openbare ruimte. Ook is een groen schoolplein gezond. Het is een groene plek in stad met een luchtzuiverende functie. Mensen voelen zich ook gezonder in een groene omgeving.

Het effect van een groen schoolplein op leerlingen

Een groen schoolplein verbetert het welbevinden van leerlingen. De sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen verloopt beter op een groen schoolplein. Zo komt er met een groene omgeving minder geweld en agressie voor, worden leerlingen minder gepest en worden de motorische vaardigheden van kinderen beter wanneer zij op een groen schoolplein spelen. Over het algemeen is intensiever beweeggedrag zichtbaar op een groen schoolplein. Dit laatste is een belangrijke ontwikkeling, omdat het aantal kinderen met overgewicht in sterke mate toeneemt.

Ervaringen van gebruikers

Uit ervaringen van gebruikers van groene schoolpleinen blijkt dat zij een groen schoolplein leuker, avontuurlijker, mooier, fijner, gezelliger en groter vinden. Leerkrachten gebruiken groene schoolpleinen vaker voor onderwijsactiviteiten dan op betegelde schoolpleinen. Leerlingen geven ook aan meer te leren op een groen schoolplein. Door zowel leerlingen, ouders als schooldirecteuren worden groene schoolpleinen als het meest veilig gewaardeerd.

De voordelen van een groen schoolplein

Een groen schoolplein heeft voornamelijk veel voordelen. Dit blijkt ook uit onderzoek. Daarnaast kent de realisatie van groene schoolpleinen aandachtspunten. Dit zijn onder andere aandachtspunten op gebied van financiering, onderhoud en beheer.